Uzorci ribe skupljeni za istraživanje ukupne prehrane u sklopu PyrOPECh projekta iskoristili su se i za određivanje teških metala kojima smo izloženi putem prehrane.
Jedenje ribe ima poznate dobrobiti za ljudsko zdravlje, posebno za rad srca i smanjenje rizika od pretilosti kod odraslih, dok je tijekom trudnoće riba važan izvor omega-3 masnih kiselina, vitamina topivih u mastima i raznih elemenata bitnih za razvoj ploda. Međutim, toksični elementi u tragovima koji se nakupljaju u ribljem mesu, prvenstveno živa, mogu štetno djelovati na zdravlje ljudi. Smjernice o konzumaciji ribe za osjetljive skupine stanovništva, kao što su žene u reproduktivnoj dobi i djeca do sada su bile usmjerene na velike, predatorske vrste riba i uvelike se razlikuju među zemljama.
Ovoj temi posvetila se suradnica PyrOPECh projekta dr. sc. Antonija Sulimanec, koja osim toga sudjeluje i u projektu Hrvatske zaklade za znanost HRZZ-IP-2016-06-1998 „Procjena svakodnevne izloženosti metalima i osobne osjetljivosti majke kao čimbenika razvojnoga podrijetla zdravlja i bolesti“ (voditeljice dr. sc. Martina Piasek i dr. sc. Jasna Jurasović, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb). Rezultate je izložila na istaknutom simpoziju analitičke atomske spektrometrije 2022 (SAAS22) održanom 30.09.- 01.10.2022. u Zagrebu, u obliku posterskog priopćenja „Element levels in muscle tissue and body length of European hake from the Adriatic Sea“ (autorice A. Sulimanec Grgec, T. Orct, Z. Kljaković-Gašpić, V. Tičina, V.M. Varnai, M. Piasek, J. Jurasović).
Istražene su razine takozvanih esencijalnih elemenata to jest minerala neophodnih za zdravo funkcioniranje ljudskog tijela (mangana, bakra, cinka i selena) i razine toksičnih elemenata (žive, kadmija, olova i arsena) u jestivom mišićnom tkivu divljeg europskog oslića (Merluccius merluccius) koji se često konzumira u hrvatskoj populaciji.
Primjerci riba prikupljeni su između 2016. i 2021. godine. Ulovljeni su pelagijskom koćom na nekoliko područja u istočnom dijelu Jadranskog mora (11 uzoraka) i kupljeni na ribarnici u Zagrebu (17 uzoraka). Detalje o analitičkim metodama kojima su određene razine esencijalnih i toksičnih elemenata možete naći na sljedećoj poveznici: https://www.bib.irb.hr/1219985.

Utvrđeni rasponi koncentracija esencijalnih elemenata izraženih po kilogramu mokre mase ribe bili su sljedeći:
• mangan 0,08-0,61 mg/kg ribe
• bakar 0,08-0,36 mg/kg ribe
• cink 2,4-5,1 mg/kg ribe
• selen 0,24-0,48 mg/kg ribe
Rasponi koncentacija toksičnih elemenata izraženih po kilogramu mokre mase ribe bili su:
• arsen 4,5-25 mg/kg ribe
• živa 0,05-0,97 mg/kg ribe
• kadmij 0,03-0,89 µg/kg ribe
• olovo 0,08-9,9 µg/kg ribe
Nadalje, izračunati omjer selena i žive bio je povoljan i ukazuje na zdravstvenu dobrobit konzumiranja jadranske ribe.

Istražen je i utjecaj veličine ribe na sadržaj elemenata. Samo najduži primjerak divljeg europskog oslića od 50 cm imao je koncentraciju žive od 0,97 mg/kg ribe, što je premašilo najvišu zakonski dopuštenu razinu žive u ribljem mesu (0,50 mg/kg). Osim toga, što je riba bila duža to je sadržavala veće količine žive, a manje bakra, cinka i arsena.
Zaključno, rezultati ovog istraživanja mogu se koristiti u preporukama vezanim za prehranu žena u reproduktivnoj dobi i djece, koji su skupine stanovništva najosjetljiviji na štetne učinke teških metala.