Više informacija o projektu možete naći u našem videu i letku u nastavku.

Preuzmite letak ovdje:

Zašto provodimo istraživanje u sklopu projekta PyrOPECh?

Što su pesticidi?

Općenito, pesticidi su tvari namijenjene suzbijanju štetnika u poljoprivredi, ali i u kućanstvu, industriji, veterini i javnom zdravstvu.

Organofosfatni insekticidi su sintetski spojevi za suzbijanje kukaca. Uporaba ovih pesticida danas znatno opada.

Piretroidni insekticidi su sintetski spojevi za suzbijanje kukaca. Koriste se kao zamjena za otrovnije organofosfatne insekticide i nalaze se u brojnim sredstvima za zaštitu bilja u poljoprivredi, šumarstvu i hortikulturi, ali i za suzbijanje štetnika u kućanstvu, te kao repelenti.

Da li su ostaci pesticida u hrani zabrinjavajući?

Prije stavljanja na tržište svi kemijski proizvodi, pa tako i pesticidi, prolaze strogu procjenu rizika za zdravlje ljudi nakon očekivane primjene, među ostalim i procjenu izloženosti opće javnosti ostacima putem hrane. Pesticid za koji je utvrđen neprihvatljiv rizik neće biti odobren. Uz to, zahvaljujući modernim propisima i nadzoru nad upotrebom u europskoj zajednici, izloženost pesticidima putem hrane, srećom, u najvećem je broju slučajeva niska.

Međutim, podaci o dugoročnim učincima unosa niskih razina pesticida putem hrane su oskudni.  Sumnja se da izloženost piretroidnim i organofosfatnim insekticidima može biti povezana s raznim kroničnim bolestima, sa štetnim učincima na spolni sustav te s usporenim razvojem živčanog sustava u djece. Općenito, pubertet je razdoblje povećanog rizika za štetne učinke kemikalija. Stoga postoji sumnja da bi navedeni pesticidi mogli nepovoljno utjecati na brzinu spolnog sazrijevanja dječaka te na sazrijevanje središnjeg živčanog sustava, što se može nepovoljno odraziti na njihovu pažnju, koncentraciju, pamćenje i spavanje.

Kako će PyrOPECh projekt pomoći zaštiti zdravlje djece?

U gornjem videu i letku opisan je tijek projekta. Skupljeni podaci o prehrambenim navikama dječaka, razini spojeva nastalih razgradnjom pesticida u njihovoj mokraći, razinama spolnih hormona, te podaci o pubertetskom razvoju od njihovog 5. do 7. razreda osnovne škole pomoći će dati odgovor na pitanje da li postoji povezanost između izloženosti pesticidima i razvoja dječaka tijekom puberteta.  Dakle, projekt će dati odgovor na još nedovoljno istražena pitanja:

  • Koliko su naša djeca izložena pesticidima
  • Koji su pesticidi najrizičniji za njihov spolni razvoj i ulazak u pubertet
  • Koji su pesticidi najrizičniji za razvoj njihovog živčanog sustava, što je važno za pažnju, koncentraciju, pamćenje i spavanje dječaka
  • Do koje mjere već sada možemo smanjiti izloženost pesticidima hranom

Roditelji, pomozite nam da nađemo odgovore na ova pitanja i zaštitimo zdravlje djece!

Kako se provodi istraživanje?

Gdje smo sada?

A kako to izgleda na terenu?