Suradnice PyrOPECh projekta dr. sc. Jelena Kovačić i Marija Macan sudjelovale su na godišnjem međunarodnom skupu o ostacima pesticida u hrani „14th European Pesticide Residue Workshop“ koji se održao 19-23. rujna 2022. godine u Bolonji u Italiji. Rezultate projekta prikazale su posterskim priopćenjem „Dietary exposure to organophosphate insecticides in Croatian adolescents – preliminary results of the Zagreb region Total Diet Study“ (autori J. Kovačić, M. Macan, J. Garvey, A. Jurič, A. Sulimanec Grgec, I. Sabolić; J. Macan, B. Murray, V.M. Varnai) i predavanjem „Pesticide residues in fruits and vegetables sampled in the Total Diet Study – Zagreb region – preliminary results“ (autori M. Macan, J. Garvey, P. Martin, A. Jurič, A. Sulimanec, Ž. Babić, J. Kovačić, V.M. Varnai).
U prehrani hrvatskih adolescenata nedovoljno je istražena izloženost ostacima sredstava za zaštitu bilja. U okviru PyrOPECh projekta provedeno je zato istraživanje ukupne prehrane adolescenata na području Zagreba. Plan uzorkovanja namirnica bio je osmišljen tako da obuhvati najmanje 95% njihove prehrane. Količine pesticida u 509 zbirnih uzoraka, dobivenih iz 1800 pojedinačnih uzoraka sirove hrane i hrane pripremljene za jelo, određene su zatim u laboratorijskom kompleksu suradne ustanove, irskog Ministarstva poljoprivrede, hrane i mora (Celbridge, Irska). U ovom preliminarnom istraživanju korištene su vrijednosti izmjerene na 310 zbirnih uzoraka voća i povrća (i njihovih proizvoda) dobivenih iz 1173 pojedinačnih uzoraka. Za što točniju procjenu izloženosti u izračunima su korišteni i podaci o prehrani hrvatskih studenata prve godine fakulteta prikupljeni u sklopu ranijeg istraživanja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu, i podaci o prehrani adolescenata koje je skupila Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA).
Ostaci pesticida pronađeni su u 39% uzoraka voća i povrća u mjerljivim razinama. Ostaci su pronađeni u većem udijelu uzoraka neobrađenog povrća u odnosu na prerađeno npr. guljenjem, termičkom obradom (47% prema 18%) i kod neobrađenog u odnosu na prerađeno voće (68% prema 52%). No s druge strane vrijednosti iznad maksimalno dozvoljenih razina ostataka u hrani utvrđene su u 9% uzoraka voća (točnije u 6% uzoraka neprerađenog voća i 13% prerađenog) i u 14% uzoraka povrća (22% uzoraka neprerađenog povrća i 12% prerađenog).